Project omschrijving

EVANGELIEDJES  GRENZELOOS 3

Jij mag alles van me weten ik heb geen geheim voor jou
mijn gedachtes mag jij kennen omdat ik je vertrouw
laat mij jouw hart verwarmen als het kil geworden is
jouw koele blik omarmen wanneer jij de vreugde mist…

Jij mag lachend met me huilen en de nacht voorbij zien gaan
in de stilte samen zwijgen terwijl wij elkaar verstaan…

Jij mag alles aan me vragen ik zal er voor je zijn
jouw gevoelens mag je tonen ook de meest verborgen pijn
ik wil jouw tranen delen vertroostend naast je staan
en als jij moe gestreden bent mijn armen om je slaan…

Jij mag lachend met me huilen en de nacht voorbij zien gaan
in de stilte samen zwijgen terwijl wij elkaar verstaan…

Ja, je mag zelfs op me vitten jouw woorden deren niet
want ik weet, achter die boosheid schuilt een heleboel verdriet
mijn liefde zal niet wijken bij alles wat jij doet
het is jouw eigen leven waar jij zelf uit leren moet…

Jij mag lachend met me huilen en de nacht voorbij zien gaan
in de stilte samen zwijgen terwijl wij elkaar verstaan…

en… Heb me lief zoals ik ben laat mijn keuzes jou niet deren
ik bepaal mijn eigen doel geef me ruimte om te leren…
heb me lief zoals ik ben ik wil groeien in dit leven
volg de liefde van mijn hart die kan eindeloos ver geven…

Kijk ik om me heen
hoe in lente-tijd
de dorre grond verandert
in een groen tapijt
met kracht ontspruit nieuw leven
geroepen door de zon
dan weet ik dat de liefde
de dood weer overwon…

Zie ik naar de bomen
hoe in korte tijd
door kale stam en takken
een bruidskleed wordt bereid
uitbundig dringt het leven
dwars door schijnbaar dood
dan juich ik “mijn God
wat is Uw liefde groot…!”

Hierin herken ik Uw eeuwige trouw
U zegt me “Mijn kind Ik hou zo van jou
Ik was er… Ik ben er… Ik zal er steeds zijn
Ik ben het leven en de dood is maar schijn !”

Sta ik naast de Zoon
bij het lege graf
waar Hij, door te sterven
ook mij het leven gaf
dan zegt Hij “de dood
heeft geen enkele macht
want zuivere liefde
is de enige ware kracht…!”

Hierin wil ik groeien…het verlangen is zo groot
om Hem te volgen…ja zelfs door de dood
ik was er… ik ben er… ik zal er steeds zijn
ik ben het leven en de dood is maar schijn…

Jezus leeft…
ik voel Zijn liefde en waarheid in me branden
ja, Hij leeft…
ik leg mijn hele wezen in Zijn handen
Jezus leeft…
Hij verbrak mijn banden met de dood
zodat ik Hem kan volgen
want mijn liefde is zo groot…

Wanneer in mijn nacht
het moede hoofd niet stoppen wil
gedachten vliegen af en aan
o, mijn God…het wordt niet stil
geen enkel licht breekt door
het blijft duister en verward
dan keer ik naar de zoete rust
van Zijn liefde in mijn hart
en ik voel…ja, ik voel
dat…Jezus leeft…

Ik ben keer op keer
in mijn mede-mens teleurgesteld
en vertrouwen is een woord
dat haast voor niemand meer geldt
maar…EEN blijft eeuwig trouw
Hij is de man van smart
Hij kent me door en door
want Zijn woning is mijn hart
en ik weet…ja, ik weet
dat…

Jezus leeft…
ik voel Zijn liefde in me branden
ja, Hij leeft..!
ik leg mijn hele wezen in Zijn handen
Jezus leeft…
Hij verbrak mijn banden met de dood
zodat ik Hem kan volgen
want mijn liefde is zo groot…
ja…Zijn liefde is zo groot…!

Hemelse Vader…Uw aanwezigheid
doet mij beseffen, U was er al die tijd
Uw heilige woorden…ik heb ze nooit verstaan
zodat U een Vader leek, ver bij mij vandaan
die heel kritisch toekeek bij al wat ik deed
een strenge God…die nooit iets vergeet
één, die ik angstig mijn schuld beleed…

Ik was bang voor U
o, zo bang mijn Heer
maar sinds ik U ken
ben ik dat niet meer

Dank U, mijn Vader, dat Uw sterke hand
mijn bange ziel bevrijdde uit de leugens van `t verstand
ik mocht gaan ervaren, door eenzaamheid verstard
dat U heel dicht bij me bent in de stilte van mijn hart
duistere gedachten, ze klaagden mij steeds aan
en trachtten mij te scheiden bij U licht vandaan
maar in ware liefde kunnen zij niet bestaan…

Ik was bang voor U
o, zo bang mijn Heer
maar sinds ik U ken
ben ik dat niet meer

Allerliefste Vader…hier spreekt Uw kind
die, op zoek naar Waarheid, bij U echt alles vind
ik leg nu heel mijn wezen, vrij van elke band
met een vast vertrouwen in Uw vaderhand
dank U voor de Vrede van Uw aanwezigheid
dank U voor de Liefde die mij verder leidt
hierin wil ik groeien…U geeft mij alle tijd…
ja, zelfs de Eeuwigheid…!!!

Kom dichterbij…heel dicht bij mij
en kijk me in de ogen
ik zie wat ik zie…een hulpeloos kind
ook al zijn de jaren vervlogen
’t vertrouwen is zoek…ik ken het gevoel
hierdoor is jouw houding achterdochtig en koel
zo kijk je naar mij en naar elk om je heen
maar het meest nog naar jezelf…

Geef me je hand…geef me je hart en laat me binnenkomen
open je hart…open je ziel en laat de liefde stromen
voel dat in jouw jonge jaren jij er niet mocht zijn…
jouw bestaan hield daar toen op…en het kind dat bleef klein…o, zo klein

Kom dichterbij…heel dicht bij mij
en kijk me in de ogen
ik zie wat jij ziet…gepantserd en al
dit beeld is echter gelogen
je voelt niet meer heel…jouw leven is stuk
omdat jij je Zelf niet herkent
maar weet dat jij…wezenlijk, diep in jezelf
heel iemand anders bent…

Geef me je hand…geef me je hart en laat me binnenkomen
open je hart…open je ziel en laat de liefde stromen
ga naar dat kind wat er niet mocht zijn…het wacht al zo lang…
ben je angstig voor de pijn…ik ben er, wees maar niet bang
toe, wees niet bang

Kom dichterbij…heel dicht bij mij
en kijk me in de ogen
ik zie een mooi mens dat vroeger als kind
door misbruik werd voorgelogen
het kreeg levenslang…en is nog steeds bang
het durft haast niet te geloven…dat
door alles heen…God’s oerlevensvonk
zich nooit heeft laten doven…

GA NAAR DAT KIND…geef het jouw hand en laat het binnenkomen
het is niet te laat…geef het jouw hart en laat de liefde stromen
ja, het wacht tot jij durft komen…leg de wapens af…
breek door die muur waarachter jij…je Zelf…voor straf…eenzame opsluiting gaf…

Daar waar liefde heerst…
de angst verdwijnt
waar, in plaats van haat…vreugde verschijnt
zal er een woning voor U uit ontstaan
een plek waar Uw heilige naam kan bestaan
waar men oprecht wil leven naar Uw leer
daar is geen afgunst meer
daar bent Uzelf mijn Heer !

Waar Uw orde heerst…
chaos verdwijnt
als er geduld en wijsheid verschijnt
zal daar vruchtbare grond uit ontstaan
waarop Uw volk in vrede kan bestaan
wereldse schatten die ooit werden vergaard
zijn er volkomen niets meer waard
daar is de hemel op aard !

Daar waar Waarheid heerst…
Uw licht verschijnt
zodat de leugen en het onrecht verdwijnt
daar zal de macht van het duister vergaan
en zullen de mensen Uw woorden verstaan
daar zal ieder zichzelf kunnen zijn
daar is de liefde zonder schijn
daar zal Uw woning zijn
ja, daar zal U zijn !!!

Liefde
Liefde
Liefde
Liefde
Liefde
Liefde
Liefde

Ik ken geen zorgen meer
ze zijn voorbij…
ik leg ze aan Jouw voeten neer
mijn liefste Jezus…almachtig Heer
mijn zekerheid ben Jij…

Jouw liefde kent geen tijd…heeft eindeloos geduld
Jouw ogen zagen mijn begin en engelen omringden mij
zelfs toen ik Jou niet kennen wou bleef Jij mij trouw…!

Ik ken geen tranen meer
ze zijn voorbij…
ik leg ze aan Jouw voeten neer
mijn liefste Jezus…almachtig Heer
mijn hulp en troost ben Jij…

Jouw liefde kent geen vorm…kijkt enkel naar het hart
je raakte mij heel even aan…een grijze sluier is omhoog gegaan
vanuit het schemer zie ik…in het licht…Jouw liefdevol gezicht…!

Ik ken geen angsten meer
ze zijn voorbij…
ik leg me aan Jouw voeten neer
mijn liefste Jezus…almachtig Heer
mijn vrede-vorst ben Jij…

Jouw liefde kent geen grens…is overal nabij
nu ik mijn leven aan Jou geef komt er vrede die mijn wezen vult
de haat en afgunst…ach…het hoeft niet meer…want ik vond mijn Heer…!

Zijn liefde is zo groot…ze vult het hele AL
en nu ik dit beseffen ga…weet ik dat het EEUWIG duren zal
’t is ware liefde die ik voel…Hij is mijn doel…!

MEER EVANGELIEDJES VAN WILLEKE