Project omschrijving

EVANGELIEDJES  GRENZELOOS 4

De zon heeft haar lentekleed aangedaan
haar licht zal gaan genezen
warme stralen verdrijven de kou
en omhelzen heel het wezen
haar kracht dringt dwars door alles heen
brengt mens en dieren op de been
die sluimerend verbleven
ze komen weer tot leven…

Stil en luister…de wind die voert je mee
en hoor in haar gefluister zelfs het ruisen van de zee…

De aarde ontwaakt uit een diepe slaap
twijgen springen open
de harde grond wordt week en zacht
gereed om uit te lopen
de winter legt zijn kilheid af
het dorre gras verteert in het graf
om voedsel door te geven
aan pas ontsproten leven…

stil en luister…hoor, de schepping juicht
en zie hoe al wat leeft aan het zonlicht eer betuigt…

De lucht is vol van nieuw begin
met milde zoete geuren
een tere waas hult takken groen
die het kale grauw doen kleuren
de vogels hun lied weerklinkt
hoor toch hoe elk de liefde bezingt
de Schepper laat zich delen
om te schenken aan zo velen…

Stil en luister…zie, God is getrouw
Hij wekt de ‘dood’ tot ‘leven’ speciaal voor mij en jou…

Als kind wist ik van U…het werd me verteld
maar niet waar ik U kon vinden
en ik dacht…als ik groot ben
ja, dan zal ik het weten
nu ben ik doof nog en een blinde
ik groeide en ik groeide
maar hoe groter ik werd
hoe minder ik wist…
U leek me verder dan ooit
en de twijfel die zei me
`mijn God… ik vind U nooit.’

Toch liet U mij niet los…ik bleef op zoek
en trachtte in woorden U te ontmoeten
U was mij genadig
want U opende mijn oren
en heel dichtbij mocht ik U begroeten
ik groeide, ja ik groei
en hoe kleiner ik word
hoe meer ik ervaar
van Uw liefdevolle macht
ik dank U… mij n Vader…
dat U steeds heeft gewacht

Ik heb U mogen vinden…diep in mezelf
daar waar Uw adem mijn hart steeds doet gaan
nu kan ik vrij zijn
juichen en zingen
dankbaar dat ik Uw taal mag verstaan
U bent niet te bewijzen
want U bent de LIEFDE zelf
in ALLES… in ALLEN
in groot en in klein
zo was U… zo bent U
zo zal U EEUWIG ZIJN… !

Als ik me stil en leeg voel
ben ik Je even kwijt
geen enkele gedachte
doorbreekt mijn eenzaamheid
wanhopig zoek ik warmte
die de kilte doet vergaan
en de slaap…vaak zo genadig
die blijft ver bij me vandaan…

Dan keer ik vol verlangen
naar waar mijn liefde brandt
Jouw geest bereikt mijn stilte
en neemt me bij de hand

Soms ben ik bang… mijn Liefste
dat Jij er niet zult zijn
de angst om Jou te verliezen
en de twijfel…doen zo’n pijn
onzekerheid verteert me
het maakt de liefde stil
zodat ik niet zuiver verstaan kan
wat Jij me zeggen wil…

Dan keer ik vol verlangen
naar waar mijn liefde brandt
Jouw geest bereikt mijn stilte
en neemt me bij de hand

Hoe lang nog moet ik wachten
wat is de zin hiervan…
mijn hoofd zoekt naar het antwoord
dat mijn hart slechts geven kan
ja…groot is het verlangen
heel dicht bij Jou te zijn
en mijn mooiste droom vertelt me
hoe ik in Jou verdwijn…

Jouw Liefde schenkt me leven
en het vertrouwen geeft mij kracht
om door te gaan naar het begin
waar Jij op mij wacht…!

Wat is de kracht die vrede in de weg staat
waar toch zit de haat die het leven vergeldt
hoe kan de angst de liefde overheersen
waarom komt de wereld niet vrij van geweld…

Diep in ons hart verlangen wij naar vrede
diep in ons hart verlangen wij naar God…

Zacht klinkt Zijn stem: “hou het maar klein
en tracht met jezelf in vrede te zijn.”

Maar sterker dan haat is de kracht van de liefde
beter dan angst is vertrouwen op God
Enkel door liefde wordt het kwaad overwonnen
en ieder voor zich bepaalt zijn eigen lot…

Diep in ons hart maken wij de hemel
maar in ons hoofd maken wij zelf de hel…
Zacht klinkt Zijn stem: “hou het maar klein
en zorg dat jij zelf vol liefde kunt zijn.”

Al 2000 jaar horen wij Zijn woorden
de boodschap van liefde en vrede op aard…
zacht klinkt Zijn stem: “Heb maar geduld
want eens zal elk hart met liefde zijn gevuld.”

Ik kijk naar hem… in gesloten ogen
stil en bewogen
vol liefde voor de mens, die daarin woonde…
gemarmerd ligt hij daar
de ziel reeds vervlogen
een glimlach om de mond, die eeuwig zwijgt…
zonder vlees en bloed is hij gegaan
de sfeer in… waar hij is
los van helse pijn
onder de vleugelen van Hem
Die enkel liefdevol kan zijn…
Die enkel LEVEN is !

Terwijl de dood mij wil doen geloven
dat ‘dit het was’… kijk ik hem in de ogen
ik lach en zie de leugen van de dood
’t is enkel maar een woord waarin geen leven is
’t is enkel maar een woord waarin geen liefde is…

Dood is het lichaam, waarin jij verbleef
en mijn liefde gaat mee, met jou… die leven wil
onder de vleugelen van Hem
Die enkel liefdevol kan zijn…
Die enkel LEVEN is !
ja, ik omhels de dood
het is geen vijand meer
en ik leg me in het graf
om te leven… telkens weer
de angel van de dood is overwonnen
’t is enkel maar een woord waarin geen leven is
’t is enkel maar een woord waarin geen liefde is…

Ik kijk hem aan, door gesloten ogen
en ik zie de hemel open
waar slechts de LIEFDE heerst die ons voor eeuwig bindt…

Hier ben ik Heer, in dit heilige NU
om in alle rust wat te praten met U
als de cirkel van het denken mij verwart
treed ik binnen in Uw liefdevolle hart.

Even stil te zijn…Uw armen om mij heen
ja, dan smelt ik Heer, en vloeien wij tot één
en alles wat mij hindert verdwijnt
de twijfel en de spijt
kritiek en onzekerheid
Uw zon van genade verschijnt
haar innige warmte is zo fijn
ja, hier zou ik altijd willen zijn…

U houdt van mij, in zwakte en in kracht
en U geeft mij meer dan ik ooit had verwacht
ik merk hoe Uw liefde mij heelt
van angsten en pijn
ziek of bezorgd te zijn
U vormt mij gestaag naar Uw beeld
het brengt mij een rust die ik niet ken
en ik hoef slechts te zijn die ik ben…

Heer, nu ga ik weer, aan de dagelijkse plicht
mij steeds in U bewust, omringd door Uw heerlijke licht
geef ik me over, want U doet het werk
en samen met U ben ik sterk
ja, samen met U ben ik sterk !

Krachten in de grond…bron voor al wat leeft
duizenden geheimen in een aarde die soms beeft
gedurende de tijden raakt zij zo vermoeid
door de hebzucht van de mens die met haar schatten knoeit
hoor… al hetgeen zij voelt dringt overal doorheen
en de trilling van haar stem beangstigt iedereen
dan barst de aarde los en kleurt de luchten grijs
met ongekend geweld geeft zij haar krachten prijs.

Dit alles is Uw wil… Uw Goddelijke woord
opdat de dove mens Uw aanwezigheid hoort

Krachten uit de grond…reikend naar het licht
juichend onderweg op hetzelfde doel gericht
ontelbaar zijn de vormen… zo meesterlijk gemaakt
en zichtbaar wordt het leven uit een aarde die ontwaakt
zie… al hetgeen zij draagt ademt met haar mee
het water stroomt en stroomt naar de diepten van de zee
levend is haar schoot…vol met kleurrijk zaad
het gras is altijd groen en de boom staat waar hij staat…
dit alles is Uw wil… iets anders is er niet opdat de blinde mens Uw aanwezigheid ziet

Krachten in de lucht… onbeperkt en vrij
als vogels in hun vlucht… de zwaartekracht voorbij
ontstijgt de ziel haar vorm…want de wind waait waar hij gaat
ongrijpbaar voor een mens die de taal nog niet verstaat
voel… de natuur die spreekt met eindeloos geduld
tot schitterende harten in nevelen gehuld
stormen mogen razen…ze zuiveren de lucht
voor moeder…onze aarde…die in haar wezen zucht…

Dit alles is Uw wil…uit liefde zo bedoeld
opdat de dode mens Uw aanwezigheid voelt…
want Uw allerdiepste wens is, dat elk mensenkind
vanuit de vrije wil, Uw Vaderhart vindt…!

MEER  EVANGELIEDJES VAN WILLEKE