Project omschrijving

EVANGELIEDJES GRENZELOOS 5

Weer een nieuwe dag breekt aan
die ik graag met U wil gaan…
leidt U mij bij de stappen die ik zet
elk moment… verbonden in gebed…
ik richt mijn voeten op Uw pad
zo raak ik nimmer afgemat
geef mijn zwakte van Uw sterke kracht
want mijn eigen zelf, dat heeft nog te veel macht…

Dat mijn oog door dat van U zal zien
en mijn oor Uw zachte stem steeds hoort
dat mijn mond slechts Waarheid spreekt
en in mijn hart de Liefde nooit ontbreekt

Geef mij Uw zegen voor vandaag
en sluit Uw oor wanneer ik klaag
het valt niet mee om hier als mens te zijn
maar ook U verdroeg de lasten en de pijn…
ik leg mijn leven in Uw hand
beschermd door onze liefdesband
zal wat buiten is niet binnen gaan
ook de twijfels blijven ver bij mij vandaan…

Dat mijn oog door dat van U zal zien
en mijn oor Uw zachte stem steeds hoort
dat mijn mond slechts Waarheid spreekt
en in mijn hart de Liefde nooit ontbreekt

Bedankt voor de Liefde, die U geeft
en de vrede, die in mij leeft
ja, vol vreugde zal ik verder gaan
met aan mijn zij de Bron van het bestaan
en gesterkt kan ik ook deze dag weer aan …

Ook vandaag blijf ik je vragen
laat toch los, al wat jij bent…
al je hoogmoed en je streven
zijn bij Mij niet onbekend
ja, zelfs alles wat jij vindt
laat het los en wordt weer kind…
laat je aanzien en je deugden
ook het eigen roemen gaan
laat toch los die goede werken
of zij nooit waren gedaan

word weer kind… kind

Laat je schijnbaar sterke krachten
en de zucht naar welvaart gaan
al die uiterlijke machten
zijn geen grond voor jouw bestaan
en ik vraag je… als een vrind
laat toch los en wordt weer kind…
laat je zogenaamde wijsheid
duur verworven eigenwaan
laat je zorgen en je twijfels
ook het schuldgevoel maar gaan

word weer kind… kind

Ik, de Vader, blijf steeds vragen
ofj ij je met Mij verbindt
wees vrij… wees blij en woon in Mijn hart
jij wordt zo door Mij bemind
laat toch los en wordt weer kind
jij wordt zo door Mij bemind
kom weer thuis… je bent Mijn kind
… laat Mij voor je zorgen…

Vader, luister even… ik roep Uw liefde aan
ik heb iets te vragen over ons bestaan…
wilt U deze aarde, die uit U ontstond
wilt U haar beschermen, want zij is onze grond…
kom dichterbij… nader tot ons
de angsten zijn zo groot
angst om te leven…
en angst voor de dood
de wereld is in nood…

U heeft deze aarde zo schitterend gemaakt
en zij zal ongetwijfeld ook door U worden bewaakt
sta niet toe dat machten, uit de mens ontstaan
de aarde blijven plagen… zodat zij kan vergaan…

Kom dichterbij… nader tot ons
de angsten zijn zo groot
angst om te leven…
en angst voor de dood
Uw wereld is in nood…

Grote God, ik weet wel dat U mijn Vader bent
maar door, o zo velen wordt U nog niet herkend
heb geduld en leidt ze naar Uw Vaderhart
bevrijdt hen van de angst, die hen zo verward…

Kom dichterbij… ik roep Uw Liefde aan
kom toch heel dichtbij en raak de wereld aan
want U bent haar bestaan…
ja, U bent ons bestaan !!!

Er is een tijd om hier te zijn
een tijd van groei tot groot naar klein
er is een tijd om weer te gaan
een tijd, die nu lijkt stil te staan…

O, ik mis je zo
bij alles wat ik doe
voel ik me leeg en moe o,
wat mis ik jou
er is ook nog zoveel
wat ik je zeggen wou

Dit is een tijd, grijs van verdriet
een stille tijd, die niemand ziet
dit is een tijd om los van schijn
enkel heel dicht bij God te zijn… want
o, ik mis je zo
bij alles wat ik doe
voel ik me leeg en moe o,
wat mis ik jou er is ook nog zoveel
wat ik je vragen wou

Er komt een tijd, voorbij de pijn
een tijd dat ik weer blij kan zijn
er komt een tijd, voorbij de tijd
van samen zijn in eeuwigheid… maar nu

O, ik mis je zo
bij alles wat ik doe
voel ik me leeg en moe o,
wat mis ik jou
er is ook nog zoveel
wat ik met je delen wou

Kom en volg Mij… Ik geef je Mijn hand
Mijn verlangen is zo groot naar jou
en Mijn liefde reikt verder dan de dood…

Ik geef je Mijn vrede…Ik geef je Mijn licht
de zuivere waarheid, slechts op liefde gericht
kom toch dichterbij
en neem het aan van Mij
dan zijn al jouw angsten zo voorbij

Kom en volg Mij… Ik geef je Mijn hart
ook al sluit jij je af voor Mij
Mijn liefde voor jou gaat nooit voorbij…

Ik blijf kloppen in jouw hart tot het niet meer zal slaan
tot jij Mijn stem zult horen en de woorden gaat verstaan
totdat je vrij zal zijn
héél dicht bij Mij zult zijn
blijft Mijn roep in jouw ziel

Kom en volg Mij… Ik wacht al zo lang
ook al geef jij nu nog geen gehoor
Mijn roep klinkt eeuwig door…

Ik ben die Ik ben…het einde… het begin
in alles aanwezig…Ik ben het doel en de zin
Ik ben de Geesteskracht
die jou het leven bracht
Ik ben de adem waar jouw ziel naar smacht…
Kom en volg Mij…

Heilige God, Uw naam is zo groot
machtig de schepping, die rust in Uw schoot
Uw rijk is komende…de hemel op aarde
voor hen, die steeds weer Uw vrede bewaren
zo zal, meer en meer, de Waarheid worden verstaan
en alles wat geen Waarheid is NATUURLIJK vergaan

Grote ‘IK BEN’, die mijn Vader wil zijn
U bent de Liefde waarin ik verdwijn
U geeft mij dagelijks voedsel tot leven
en U vergeeft mij zoals ik kan vergeven
zo zal, meer en meer, de Liefde worden verstaan
en alles wat geen Liefde is NATUURLIJK vergaan

door angsten, pijn en zorgen
kom ik mezelf steeds tegen
maar U leidt mij er doorheen
langs de wonderlijkste wegen
ja, zo verlost U mij
van alles wat niet heel is
en vormt mij naar Uw beeld
dat lieflijk en zoveel meer is

O, Zoon van God, mijn grote liefde dat ben Jij
Jouw woorden en daden zijn alles voor mij
in Jou, mijn Jezus, vind ik de Waarheid
de Liefde en haar kracht
de Wijsheid en haar heerlijkheid
ja, zo zal meer en meer, Uw Wil worden verstaan
en alles wat Uw Wil niet is NATUURLIJK vergaan
en Uw Koninkrijk van Liefde zal hier eeuwig bestaan !!!

Ze zeggen… liefde is een vloedgolf
die het tere riet verdrinkt
ze zeggen… liefde is een wapen
dat het bloedend hart verminkt
ze zeggen… liefde is een honger
de oorzaak van zoveel kwaad
ik zeg… liefde is als een bloem
en jij…je denkt alleen aan zaad

Het angstig hart…bang om te breken
zal de liefde nooit verstaan
en de mens die niet durft ontwaken
laat de kansen steeds weer gaan
hij die bang is te verliezen
vindt zijn pad bezaaid met pech
en de vrees te zullen sterven
staat het leven in de weg

Zijn jouw nachten kil en eenzaam
geen einde…geen begin
want te leven zonder liefde
heeft voor jou geen enkele zin
denk dan even aan dat zaadje
wat in de winter niet groeien kon
hoe haar levenskracht ontwaakte
door de liefde van de zon !

MEER EVANGELIEDJES VAN WILLEKE